Nykyaikaista

RAKENNESUUNNITTELUA

Perinteitä kunnioittaen

PÄÄRAKENNESUUNNITTELU

Päärakennesuunnittelijan tehtävä on tarkistaa talotehtaan lähettämät rakennesuunnitelmat ja lujuuslaskelmat sekä esittää ne rakennusvalvonnan tarkastajalle. Päärakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu yleensä myös rakenteiden tarkastuskäynnit ja valvontatehtävät.
RAKENNESUUNNITTELU
PERUSTUSSUUNNITTELU